Nice Resting Place

RAFFLES MAKKAH PALACE

Raffles Makkah Palace merupakan tempat peristirahatan bagi para peziarah yang menawarkan suasana yang tenang dengan pemandangan istimewa menghadap situs paling suci dalam dunia Islam. Dikelilingi oleh tempat – tempat suci termasuk Kabah, Al Masjid Al Haram, Sumur Zam Zam dan…
Read more